Buhalterinė Apskaita

Pradžia | Buhalterinė Apskaita > Buhalterinė Apskaita

Buhalterinė Apskaita

Buhalterinė apskaita yra kritiškai svarbus bet kurios organizacijos veiklos aspektas, nes ji užtikrina, kad finansiniai duomenys būtų tikslūs, išsamūs ir laiku pateikiami. Tai leidžia verslo savininkams, vadovams ir kitoms suinteresuotoms šalims priimti informuotus sprendimus, pagrįstus patikimais duomenimis. Šis straipsnis apžvelgs buhalterinės apskaitos esmę, jos principus, procesus, svarbą ir įtaką verslo veiklai.

Buhalterinės Apskaitos Esmė

Buhalterinė apskaita yra procesas, kuriame registruojami, klasifikuojami ir apibendrinami finansiniai duomenys, susiję su verslo veikla. Ji apima įvairias operacijas, tokias kaip pajamų ir išlaidų registravimas, turto ir įsipareigojimų valdymas, bei finansinių ataskaitų rengimas. Šie procesai yra būtini, siekiant užtikrinti finansinį skaidrumą ir atsakomybę.

Buhalterinėje įmonėje „Finsauga“ teikiame profesionalias ir kokybiškas apskaitos paslaugas, pritaikytas mažoms, vidutinėms ir didelėms įmonėms. Dešimtmečio sukaupta patirtimi garantuojame išskirtinę paslaugų kokybę ir siūlome efektyviausius finansų valdymo sprendimus. Mūsų patirtis padeda sutaupyti išlaidų ir optimizuoti finansinę veiklą. Tvarkydami jūsų apskaitą prisiimame visą atsakomybę už tikslios ir reikalavimus atitinkančios apskaitos praktikos užtikrinimą.

Teikiamos paslaugos

Buhalterinė apskaita

Teikiame buhalterinės apskaitos paslaugas įvairių tipų mažoms ir vidutinėms įmonėms Lietuvoje nuo pirminių dokumentų apdorojimo iki finansinių ataskaitų sudarymo.

Dalinė buhalterinė apskaita

Paslauga skirta Lietuvos ir ES įmonėms, turinčioms vyriausiąjį buhalterį. Dalinės buhalterinės apskaitos tvarkymas atliekamas pagal kliento poreikį. Galime prisiderinti prie Jūsų apskaitos sistemos ir optimizuoti įmonės išlaidos.

Darbo užmokestis

Teikiame darbo užmokesčio skaičiavimo paslaugą, parengiame ir išsiunčiame algalapius, apskaičiuojame ir deklaruojame visus su darbo užmokesčiu susijusius mokesčius. Galime paruošti ir atsiųsti failus, kurie importuojami teisiai į jūsų apskaitos sistemą. Esant poreikiui atsiunčiame mokėjimo pavedimo failus.

Įmonių steigimas

Teikiame įmonių (UAB,MB) steigimo funkcijas. Pasirinkite lengvesnį ir patogesnį kelią, skirkite daugiau laiko ir dėmesio savo pagrindinei veiklai, palikite šiuos rūpesčius mums. Tai greita ir paprasta. Naujas įmones galime įregistruoti PVM mokėtojais.

Finansų valdymas

Teikiame finansinė veiklos rodiklių analizės, biudžetavimo, prognozavimo, ataskaitų vadovams rengimo funkcijas. Finansų valdymas yra ypatingai svarbi funkcija, kuri signalizuoja apie pakitusią verslo aplinką, perspėja apie artėjančius nenumatytus pokyčius, leidžia priimti kompetentingus sprendimus.

Virtualus darbuotojas

Jums trūksta resursų, norite apskaitos procesus turėti savo įmonėje, tačiau jums reikalinga pagalba?

Apleistos buhalterijos tvarkymas

Teikiame apleistos buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugas. Dalis mažo ir vidutinio dydžio įmonių vadovų pasirenka netinkamą apskaitos tvarkymo būdą ar netinkamus apskaitą vedančius specialistus. Apleista buhalterine apskaita visuomet reikalauja daugiau pastangų ir laiko resursų. Užkirskite kelią artėjančioms problemoms, baudoms ir nemalonumams jau šiandien.

Buhalterinės Apskaitos Principai

Buhalterinė apskaita grindžiama tam tikrais principais, kurie užtikrina, kad finansiniai duomenys būtų tikslūs ir patikimi. Pagrindiniai principai apima:

 1. Dviejų įrašų sistema: Kiekviena finansinė operacija registruojama du kartus – debete ir kredite. Tai padeda užtikrinti apskaitos pusiausvyrą ir tikslumą.
 2. Nuolatinės veiklos principas: Šis principas teigia, kad įmonė veiks neribotą laiką, todėl finansinės ataskaitos turi būti sudaromos su šiuo prielaidu.
 3. Kaupimo principas: Pajamos ir sąnaudos registruojamos tada, kai jos atsiranda, o ne kai pinigai yra gauti ar sumokėti.
 4. Periodiškumo principas: Finansinės operacijos skirstomos į laikotarpius (pvz., mėnesius, ketvirčius, metus), kad būtų galima tiksliai įvertinti įmonės veiklos rezultatus per tam tikrą laikotarpį.
 5. Pripažinimo principas: Pajamos pripažįstamos, kai jos yra uždirbtos, o sąnaudos – kai jos yra patirtos, nepriklausomai nuo pinigų judėjimo.

Buhalterinės Apskaitos Procesas

Buhalterinės apskaitos procesas susideda iš kelių etapų, kurie užtikrina, kad visi finansiniai duomenys būtų tiksliai registruojami, klasifikuojami ir apibendrinami. Šie etapai apima:

 1. Pirminis registravimas: Visos finansinės operacijos registruojamos pirminiuose dokumentuose, tokiuose kaip sąskaitos faktūros, kvitai, banko išrašai ir kt.
 2. Klasifikavimas: Finansinės operacijos klasifikuojamos pagal jų pobūdį ir registruojamos atitinkamose sąskaitose pagal apskaitos planą.
 3. Apibendrinimas: Surinkti ir klasifikuoti duomenys apibendrinami finansinėse ataskaitose, tokiose kaip balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, pinigų srautų ataskaita ir nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita.
 4. Ataskaitų teikimas: Parengtos finansinės ataskaitos yra teikiamos vadovybei, akcininkams, investuotojams ir kitoms suinteresuotoms šalims. Tai leidžia jiems priimti informuotus sprendimus, remiantis patikimais finansiniais duomenimis.

Buhalterinės Apskaitos Svarba

Buhalterinė apskaita yra labai svarbi bet kuriai įmonei dėl kelių priežasčių:

 1. Finansinis skaidrumas: Tikslūs ir išsamūs finansiniai duomenys užtikrina, kad įmonės veikla būtų skaidri ir atsakinga. Tai padeda išvengti finansinių sukčiavimų ir kitų nusižengimų.
 2. Sprendimų priėmimas: Buhalterinė apskaita teikia vadovybei ir savininkams reikalingą informaciją, leidžiančią priimti pagrįstus sprendimus dėl verslo plėtros, investicijų, išlaidų valdymo ir kitų svarbių aspektų.
 3. Teisiniai reikalavimai: Daugelyje šalių yra privaloma tvarkyti buhalterinę apskaitą pagal nustatytus standartus ir pateikti finansines ataskaitas mokesčių inspekcijai bei kitiems reguliatoriams.
 4. Finansinis planavimas ir kontrolė: Buhalterinė apskaita padeda įmonei planuoti savo finansus, sudaryti biudžetus ir kontroliuoti išlaidas, siekiant užtikrinti ilgalaikį pelningumą ir likvidumą.
 5. Investuotojų pasitikėjimas: Tikslūs ir patikimi finansiniai duomenys didina investuotojų pasitikėjimą įmone, todėl lengviau pritraukti kapitalą verslo plėtrai.

Buhalterinės Apskaitos Įrankiai ir Technologijos

Šiuolaikinės technologijos žymiai palengvina buhalterinės apskaitos procesus. Buhalterinės apskaitos programinė įranga leidžia automatizuoti daugelį užduočių, sumažinti klaidų tikimybę ir sutaupyti laiko. Populiariausios buhalterinės apskaitos programos apima:

 1. QuickBooks: Labai populiari mažoms ir vidutinėms įmonėms skirta buhalterinės apskaitos programa, leidžianti tvarkyti sąskaitas, stebėti išlaidas, sudaryti finansines ataskaitas ir kt.
 2. Xero: Debesų kompiuterija grindžiama buhalterinės apskaitos programa, skirta smulkiam ir vidutiniam verslui. Ji leidžia tvarkyti sąskaitas, stebėti pinigų srautus ir bendradarbiauti su buhalteriais realiu laiku.
 3. Sage: Verslui skirta buhalterinės apskaitos programinė įranga, teikianti įvairius sprendimus, nuo paprastos apskaitos iki sudėtingų finansų valdymo sistemų.
 4. Microsoft Dynamics: Išsamus verslo valdymo sprendimas, apimantis buhalterinę apskaitą, tiekimo grandinės valdymą, klientų santykių valdymą ir kt.

Buhalterinės Apskaitos Profesija

Buhalteriai yra profesionalai, atsakingi už finansinių duomenų registravimą, analizę ir ataskaitų rengimą. Jie atlieka svarbų vaidmenį užtikrinant įmonės finansinį skaidrumą ir atsakomybę. Buhalterio darbas apima šias pagrindines funkcijas:

 1. Finansinių operacijų registravimas: Buhalteriai registruoja visas įmonės finansines operacijas, užtikrindami, kad jos būtų tiksliai įtrauktos į apskaitos sistemą.
 2. Finansinių ataskaitų rengimas: Buhalteriai rengia finansines ataskaitas, tokias kaip balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, pinigų srautų ataskaita ir kt.
 3. Mokesčių deklaravimas: Buhalteriai yra atsakingi už mokesčių apskaitą ir deklaracijų rengimą bei pateikimą mokesčių inspekcijai.
 4. Vidaus kontrolė: Buhalteriai užtikrina, kad įmonėje būtų įgyvendintos vidaus kontrolės priemonės, padedančios išvengti finansinių sukčiavimų ir klaidų.
 5. Finansinė analizė: Buhalteriai atlieka finansinę analizę, siekdami įvertinti įmonės veiklos rezultatus ir teikti rekomendacijas vadovybei dėl veiklos gerinimo.

Buhalterinės Apskaitos Etika ir Standartai

Buhalterinė apskaita reikalauja aukštų etikos standartų, siekiant užtikrinti finansinių duomenų tikslumą ir patikimumą. Buhalteriai turi laikytis profesinės etikos kodekso, kuris apima šias pagrindines vertybes:

 1. Sąžiningumas: Buhalteriai turi būti sąžiningi ir teisingi savo veikloje, vengti klaidinančios informacijos pateikimo.
 2. Objektyvumas: Buhalteriai turi išlikti nešališki ir objektyvūs, vengti interesų konflikto situacijų.
 3. Konfidencialumas: Buhalteriai turi užtikrinti finansinių duomenų konfidencialumą ir neskelbti jų be tinkamo leidimo.
 4. Profesionalumas: Buhalteriai turi laikytis profesinių standartų ir nuolat tobulinti savo žinias bei įgūdžius.

Tarptautiniai apskaitos standartai, tokie kaip Tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai (IFRS) ir Apskaitos standarto (GAAP) principai, užtikrina, kad finansinės ataskaitos būtų sudaromos vienodai visame pasaulyje. Tai padeda didinti finansinį skaidrumą ir palengvina tarptautinį verslą bei investicijas.

Buhalterinės Apskaitos Iššūkiai ir Tendencijos

Buhalterinė apskaita susiduria su įvairiais iššūkiais ir tendencijomis, kurie turi įtakos šiai profesijai ir procesams:

 1. Technologijų pažanga: Naujos technologijos, tokios kaip dirbtinis intelektas, mašininis mokymasis ir debesų kompiuterija, keičia buhalterinės apskaitos procesus ir reikalavimus. Buhalteriai turi prisitaikyti prie šių pokyčių ir naudotis naujomis technologijomis, siekdami didinti efektyvumą ir tikslumą.
 2. Reguliaciniai pokyčiai: Nuolat keičiasi apskaitos ir mokesčių teisės aktai, todėl buhalteriai turi nuolat atnaujinti savo žinias ir laikytis naujausių reikalavimų.
 3. Globalizacija: Tarptautinis verslas ir investicijos reikalauja, kad buhalteriai suprastų ir taikytų tarptautinius apskaitos standartus bei prisitaikytų prie skirtingų teisinių ir kultūrinių aplinkų.
 4. Duomenų saugumas: Finansinių duomenų saugumas yra labai svarbus aspektas, ypač atsižvelgiant į didėjantį kibernetinių grėsmių skaičių. Buhalteriai turi užtikrinti, kad jų naudojamos sistemos būtų saugios ir apsaugotos nuo nesankcionuotos prieigos.
 5. Tvarumo apskaita: Auganti tvarumo svarba reikalauja, kad įmonės registruotų ir ataskaitų ne tik finansinius, bet ir aplinkosaugos bei socialinius duomenis. Buhalteriai turi prisitaikyti prie šios tendencijos ir įtraukti tvarumo apskaitą į savo veiklą.

Buhalterinė apskaita yra esminė bet kurios įmonės veiklos dalis, nes ji užtikrina finansinį skaidrumą, atsakomybę ir efektyvumą. Ji apima finansinių duomenų registravimą, klasifikavimą, apibendrinimą ir ataskaitų rengimą, kurie yra būtini tiek vidiniam, tiek išoriniam įmonės valdymui. Buhalteriai atlieka svarbų vaidmenį užtikrinant finansinių duomenų tikslumą ir patikimumą, laikantis profesinės etikos ir apskaitos standartų. Nepaisant technologijų pažangos ir nuolatinių reguliacinių pokyčių, buhalterinė apskaita išlieka pagrindiniu verslo valdymo įrankiu, leidžiančiu įmonėms sėkmingai veikti ir augti.

Klientai pasitiki mumis

Padedame optimizuoti sąnaudas ir leisti įmonėms augti

 • 12

  Patirtis metais

 • 63

  Klientai

 • 100%

  Patenkinti paslaugomis

Kodėl įmonėms reikalingos apskaitos paslaugos Buhalterinė Apskaita

Įmonėms reikalingos apskaitos paslaugos dėl daugelio priežasčių, susijusių su finansiniu skaidrumu, teisiniu atitikimu, verslo valdymu ir strateginiu planavimu. Štai pagrindinės priežastys, kodėl apskaitos paslaugos yra būtinos įmonėms:

1. Finansinis skaidrumas

Apskaitos paslaugos padeda įmonėms užtikrinti, kad visi finansiniai duomenys būtų tikslūs ir patikimi. Tai leidžia įmonės savininkams, vadovams ir investuotojams matyti tikrąją finansinę situaciją ir veiklos rezultatus. Finansinis skaidrumas yra esminis siekiant pasitikėjimo iš suinteresuotų šalių ir išvengiant finansinių sukčiavimų.

2. Teisinis atitikimas

Įstatymai ir reguliaciniai reikalavimai daugelyje šalių nustato, kad įmonės privalo tvarkyti apskaitą ir pateikti finansines ataskaitas tam tikrais terminais. Neatitikimas šiems reikalavimams gali lemti teisinius nemalonumus, baudas ar net veiklos sustabdymą. Apskaitos paslaugos užtikrina, kad įmonė laikytųsi visų teisinių reikalavimų ir būtų pasirengusi bet kokiems auditams ar patikrinimams.

3. Sprendimų priėmimas

Finansinės ataskaitos ir analizės, parengtos buhalterių, teikia vertingą informaciją, leidžiančią vadovybei priimti pagrįstus sprendimus. Ši informacija padeda nustatyti pelningumo lygį, identifikuoti sąnaudų mažinimo galimybes, planuoti investicijas ir stebėti verslo augimą. Be tiksliai apskaičiuotos finansinės informacijos, vadovai gali priimti klaidingus sprendimus, kurie gali turėti neigiamų pasekmių verslui.

4. Finansinis planavimas ir kontrolė

Apskaitos paslaugos padeda įmonėms sudaryti biudžetus, planuoti pinigų srautus ir valdyti finansinius išteklius. Tai leidžia įmonei efektyviai naudoti savo finansinius išteklius, išvengti per didelių skolų ir užtikrinti ilgalaikį pelningumą bei likvidumą. Buhalteriai taip pat gali padėti identifikuoti galimas rizikas ir pasiūlyti būdus, kaip jas valdyti.

5. Mokesčių planavimas ir atitikimas

Mokesčių apskaita yra sudėtinga sritis, reikalaujanti specialių žinių ir patirties. Apskaitos paslaugos padeda įmonėms teisingai apskaičiuoti mokestines prievoles, parengti ir pateikti mokesčių deklaracijas bei išvengti galimų problemų su mokesčių inspekcija. Be to, buhalteriai gali padėti optimizuoti mokesčius, pasinaudoti galimomis mokestinėmis lengvatomis ir planuoti mokesčių strategijas, siekiant sumažinti mokesčių naštą.

6. Investuotojų pasitikėjimas

Tikslūs ir patikimi finansiniai duomenys didina investuotojų pasitikėjimą įmone. Tai ypač svarbu, kai įmonė siekia pritraukti kapitalą, plėsti veiklą ar vykdyti strateginius projektus. Investuotojai dažnai reikalauja išsamių finansinių ataskaitų ir analizės prieš investuodami savo lėšas, todėl profesionalios apskaitos paslaugos yra būtinos siekiant užtikrinti skaidrumą ir patikimumą.

7. Vidaus kontrolė ir sukčiavimo prevencija

Apskaitos paslaugos padeda įgyvendinti ir palaikyti vidaus kontrolės sistemas, kurios yra būtinos siekiant išvengti finansinių sukčiavimų ir klaidų. Buhalteriai gali stebėti ir tikrinti finansines operacijas, nustatyti ir analizuoti neatitikimus bei užtikrinti, kad įmonės politika ir procedūros būtų laikomasi.

8. Verslo vertinimas

Apskaitos paslaugos padeda nustatyti įmonės vertę, kuri yra būtina vykdant įsigijimus, susijungimus ar pardavimus. Finansinių duomenų analizė ir vertinimas leidžia nustatyti tikrąją įmonės vertę ir sudaryti pagrįstus sandorius. Buhalteriai taip pat gali atlikti finansinę analizę ir pateikti įžvalgas, padedančias įmonei augti ir plėstis.

9. Strateginis planavimas

Buhalteriai teikia svarbią informaciją, reikalingą ilgalaikiam strateginiam planavimui. Tai apima finansinių tikslų nustatymą, veiklos efektyvumo stebėjimą ir rezultatų vertinimą. Apskaitos paslaugos padeda įmonei nustatyti veiklos kryptį ir priimti pagrįstus sprendimus dėl investicijų, plėtros ir kitų strateginių iniciatyvų.

10. Darbo užmokesčio valdymas

Apskaitos paslaugos apima darbo užmokesčio apskaitą ir valdymą, užtikrinant, kad visi darbuotojai būtų teisingai apmokėti laiku. Buhalteriai tvarko darbo užmokesčio skaičiavimus, mokesčių ir socialinių įmokų atskaitymus, taip pat užtikrina, kad būtų laikomasi visų teisinių reikalavimų ir kolektyvinių sutarčių nuostatų.

Apskaitos paslaugos yra esminis bet kurios įmonės veiklos aspektas, užtikrinantis finansinį skaidrumą, teisinį atitikimą, efektyvų valdymą ir strateginį planavimą. Profesionalios apskaitos paslaugos padeda įmonėms priimti pagrįstus sprendimus, optimizuoti mokesčius, valdyti finansinius išteklius ir didinti investuotojų pasitikėjimą. Todėl kiekvienai įmonei, nepriklausomai nuo jos dydžio ar veiklos srities, būtina turėti kvalifikuotus buhalterius ar pasinaudoti išorinių apskaitos paslaugų teikėjų paslaugomis.

Pramonės šakose teikiame Buhalterinės Apskaita Paslaugas

Buhalterinės paslaugos yra būtinos visose pramonės šakose, nes kiekviena įmonė turi tvarkyti savo finansinius reikalus. Buhalterinė apskaita paslaugos gali skirtis priklausomai nuo pramonės šakos specifikos, tačiau pagrindiniai jų aspektai išlieka tie patys. Štai kelios pagrindinės pramonės šakos, kuriose teikiamos buhalterinės paslaugos, ir kokios specifinės buhalterijos ypatybės jose gali būti svarbios:

1. Gamyba

Gamybos įmonėms reikalingos Buhalterinė apskaita paslaugos, kurios padeda stebėti gamybos sąnaudas, valdyti atsargas, analizuoti gamybos efektyvumą ir sudaryti finansines ataskaitas. Svarbūs aspektai:

 • Gamybos sąnaudų apskaita: Įtraukia žaliavų, darbo ir kitų tiesioginių bei netiesioginių sąnaudų registravimą.
 • Atsargų valdymas: Stebėjimas ir kontrolė atsargų lygio, siekiant užtikrinti, kad gamybos procesas būtų nenutrūkstamas.
 • Kainodara: Produkcijos savikainos skaičiavimas, siekiant nustatyti konkurencingas pardavimo kainas.

2. Prekyba

Prekybos įmonėms svarbu stebėti pardavimus, pirkimus, atsargas ir pinigų srautus. Svarbūs aspektai:

 • Pardavimų apskaita: Registruojami pardavimai, išduodamos sąskaitos faktūros, stebimos pajamos.
 • Pirkimų apskaita: Registruojami pirkimai, stebimos išlaidos tiekėjams, valdomos atsargos.
 • Atsargų valdymas: Stebima prekių atsargų lygis, siekiant išvengti pertekliaus ar trūkumo.

3. Statyba

Statybos įmonėms reikalingos Buhalterinė apskaita, kurios padeda valdyti projektų sąnaudas, stebėti darbų eigą ir analizuoti pelningumą. Svarbūs aspektai:

 • Projektų sąnaudų apskaita: Detalus sąnaudų registravimas ir kontrolė pagal atskirus projektus.
 • Sutarčių valdymas: Sutarčių sudarymas, vykdymo stebėjimas ir atsiskaitymas už atliktus darbus.
 • Sąnaudų paskirstymas: Teisingas sąnaudų paskirstymas tarp projektų, siekiant tiksliai nustatyti jų pelningumą.

4. Paslaugos

Paslaugų sektoriui reikalingos Buhalterinė apskaita, kurios padeda stebėti pajamų ir išlaidų balansą, valdyti klientų atsiskaitymus ir analizuoti veiklos rezultatus. Svarbūs aspektai:

 • Pajamų apskaita: Paslaugų pardavimo pajamų registravimas, sąskaitų išrašymas ir klientų atsiskaitymų stebėjimas.
 • Išlaidų apskaita: Paslaugų teikimo sąnaudų registravimas, įskaitant darbo užmokestį, nuomą, paslaugų tiekimą ir kt.
 • Pelningumo analizė: Pelningumo analizė pagal atskiras paslaugų rūšis ar klientus.

5. Sveikatos priežiūra

Sveikatos priežiūros įstaigoms reikalingos Buhalterinė apskaita paslaugos, kurios padeda valdyti pajamų ir išlaidų balansą, užtikrinti finansinį skaidrumą ir teisingą apskaitos vykdymą. Svarbūs aspektai:

 • Sveikatos priežiūros pajamų apskaita: Pacientų atsiskaitymų stebėjimas, draudimo išmokų registravimas.
 • Išlaidų apskaita: Medicinos įrangos, vaistų, darbo užmokesčio ir kitų sąnaudų registravimas.
 • Reguliacinis atitikimas: Laikymasis sveikatos priežiūros srities finansinių ir apskaitos reikalavimų.

6. Švietimas

Švietimo įstaigoms reikalingos Buhalterinė apskaita, kurios padeda valdyti biudžetus, stebėti pajamų ir išlaidų balansą bei užtikrinti skaidrų lėšų naudojimą. Svarbūs aspektai:

 • Biudžeto planavimas ir kontrolė: Detalus biudžetų sudarymas ir kontrolė, siekiant efektyviai naudoti finansinius išteklius.
 • Pajamų apskaita: Mokinių ar studentų mokesčių, dotacijų ir kitų pajamų registravimas.
 • Išlaidų apskaita: Mokytojų atlyginimų, mokymo priemonių, įrangos ir kitų sąnaudų registravimas.

7. Transportas ir logistika

Transporto ir logistikos įmonėms reikalingos Buhalterinė apskaita, kurios padeda valdyti transporto išlaidas, stebėti pajamų ir išlaidų balansą bei analizuoti veiklos efektyvumą. Svarbūs aspektai:

 • Transporto išlaidų apskaita: Degalų, remonto, draudimo ir kitų transporto išlaidų registravimas.
 • Pajamų apskaita: Transporto paslaugų pardavimo pajamų registravimas.
 • Veiklos efektyvumo analizė: Transporto priemonių ir maršrutų efektyvumo analizė.

8. IT ir technologijos

IT ir technologijų įmonėms reikalingos buhalterinės paslaugos, kurios padeda valdyti projektų sąnaudas, stebėti pajamų ir išlaidų balansą bei analizuoti veiklos rezultatus. Svarbūs aspektai:

 • Projektų sąnaudų apskaita: IT projektų sąnaudų registravimas ir kontrolė.
 • Pajamų apskaita: Programinės įrangos pardavimo, konsultacijų ir kitų paslaugų pajamų registravimas.
 • Pelningumo analizė: Pelningumo analizė pagal atskirus projektus ar paslaugas.

Buhalterinė apskaita yra būtinos visose pramonės šakose, nes jos padeda užtikrinti finansinį skaidrumą, teisinį atitikimą, efektyvų valdymą ir strateginį planavimą. Skirtingos pramonės šakos gali turėti specifinius reikalavimus buhalterijai, todėl svarbu, kad buhalteriai turėtų žinių ir patirties atitinkamose srityse, kad galėtų teikti kokybiškas ir pritaikytas paslaugas.

Kokios yra Buhalterinės Apskaita Paslaugų rūšys Lietuvoje

Lietuvoje buhalterinės apskaitos paslaugos gali būti skirstomos į kelias pagrindines rūšis, atsižvelgiant į jų specifiką ir teikiamų paslaugų spektrą. Štai pagrindinės buhalterinės apskaitos paslaugų rūšys:

1. Finansinė apskaita

Finansinė apskaita apima finansinių operacijų registravimą, klasifikavimą, apibendrinimą ir ataskaitų rengimą, siekiant pateikti tikslų ir patikimą įmonės finansinės būklės vaizdą. Svarbiausios finansinės apskaitos paslaugos apima:

 • Buhalterinė apskaita: Kasdienių finansinių operacijų registravimas (pvz., pirkimų, pardavimų, sąnaudų, pajamų).
 • Finansinių ataskaitų rengimas: Metinių finansinių ataskaitų (balanso, pelno (nuostolių) ataskaitos, pinigų srautų ataskaitos) rengimas.
 • Buhalterinės apskaitos tvarkymas: Bendrųjų apskaitos knygų tvarkymas, sąskaitų faktūrų išrašymas, sąskaitų derinimas.

2. Valdymo apskaita

Valdymo apskaita teikia informaciją įmonės vadovams, siekiant padėti priimti sprendimus dėl efektyvaus išteklių naudojimo ir veiklos valdymo. Svarbiausios valdymo apskaitos paslaugos apima:

 • Biudžeto sudarymas ir kontrolė: Biudžetų sudarymas, biudžeto vykdymo stebėjimas ir analizė.
 • Kainodaros analizė: Produkcijos ar paslaugų savikainos apskaičiavimas ir kainodaros strategijų kūrimas.
 • Veiklos analizė: Veiklos rezultatų analizė, sąnaudų ir pelningumo analizė.

3. Mokesčių apskaita

Mokesčių apskaita padeda įmonėms tvarkyti savo mokestinius reikalus ir užtikrinti atitikimą mokesčių teisės aktams. Svarbiausios mokesčių apskaitos paslaugos apima:

 • Mokesčių deklaracijų rengimas: Pelno mokesčio, PVM, GPM ir kitų mokesčių deklaracijų rengimas ir pateikimas.
 • Mokestinės konsultacijos: Konsultacijos mokesčių optimizavimo klausimais, mokestinių rizikų vertinimas.
 • Mokestinių patikrinimų paruošimas: Pagalba ruošiantis mokestiniams patikrinimams, mokestinių audito ataskaitų rengimas.

4. Vidaus auditas

Vidaus auditas apima įmonės vidaus kontrolės sistemos vertinimą ir veiklos procesų tikrinimą, siekiant nustatyti, ar jie atitinka nustatytus reikalavimus ir tikslus. Svarbiausios vidaus audito paslaugos apima:

 • Vidaus kontrolės vertinimas: Įmonės vidaus kontrolės sistemų vertinimas ir tobulinimo rekomendacijų teikimas.
 • Veiklos auditai: Įmonės veiklos procesų ir procedūrų tikrinimas, siekiant nustatyti veiklos efektyvumą ir atitiktį.
 • Rizikų valdymas: Rizikų identifikavimas ir valdymo strategijų kūrimas.

5. Darbo užmokesčio apskaita

Darbo užmokesčio apskaita apima darbuotojų atlyginimų skaičiavimą, mokesčių ir socialinių įmokų atskaitymus bei darbo užmokesčio ataskaitų rengimą. Svarbiausios darbo užmokesčio apskaitos paslaugos apima:

 • Atlyginimų skaičiavimas: Darbuotojų atlyginimų skaičiavimas pagal darbo sutartis ir teisės aktus.
 • Mokesčių ir įmokų atskaitymai: Mokesčių, socialinių įmokų ir kitų privalomų atskaitymų skaičiavimas ir pervedimas.
 • Ataskaitų rengimas: Darbo užmokesčio ataskaitų rengimas ir pateikimas valstybinėms institucijoms.

6. Verslo konsultacijos

Verslo konsultacijos teikia įmonėms strategines konsultacijas, padedančias optimizuoti veiklą, planuoti verslo plėtrą ir gerinti finansinį efektyvumą. Svarbiausios verslo konsultacijų paslaugos apima:

 • Strateginis planavimas: Konsultacijos dėl ilgalaikio verslo planavimo, plėtros ir investicijų.
 • Veiklos efektyvumo gerinimas: Konsultacijos dėl procesų optimizavimo, sąnaudų mažinimo ir veiklos efektyvumo gerinimo.
 • Įmonių vertinimas: Įmonių finansinio vertinimo atlikimas, siekiant nustatyti jų rinkos vertę ar pasiruošti pardavimui/susijungimui.

Buhalterinės apskaitos paslaugos Lietuvoje apima platų spektrą paslaugų, pritaikytų įvairių įmonių poreikiams. Šios paslaugos padeda užtikrinti finansinį skaidrumą, teisinį atitikimą, efektyvų valdymą ir strateginį planavimą. Pasirinkus tinkamas buhalterines paslaugas, įmonės gali veikti efektyviau, sumažinti rizikas ir pasiekti savo verslo tikslus.

Savo klientams siūlome aukščiausios klasės buhalterines paslaugas su didele pridėtine verte

 • Pirkimo ir pardavimo dokumentų parengimas ir registravimas: Sudaromi ir registruojami sandoriai.
 • Kasinės aparato dokumentų parengimas ir registravimas: Kasos aparato operacijų registravimas.
 • Banko dokumentų registravimas: Banko sąskaitų operacijų registravimas ir suderinimas.
 • Mokėjimų pavedimų parengimas: Mokėjimų nurodymų rengimas ir valdymas.
 • Skolų apskaita: Skolinimosi ir skolų valdymas.
 • Avanso apskaita: Avansų valdymas ir apskaita.
 • Nuolatinių turtų apskaita: Įmonės turto apskaita ir amortizacija.
 • Atlyginimų ir atostogų skaičiavimas ir registravimas: Darbo užmokesčio ir atostogų administravimas.
 • Mokesčių skaičiavimas ir registravimas: Įmonės mokesčių skaičiavimas ir deklaravimas.
 • Parengiamų ir pateikiamų deklaracijų prie Valstybinės mokesčių inspekcijos: Mokesčių ataskaitų rengimas ir pateikimas įstaigoms.
 • Personalo apskaita: Darbo sutarčių ir personalo dokumentų parengimas.
 • Metinių finansinių ataskaitų parengimas: Metinių finansinių ataskaitų sudarymas.
 • Kliento interesų atstovavimas audito metu: Kliento atstovavimas audito metu.
 • Konsultacijos klientui: Konsultacijos dėl finansinių klausimų.
 • Ataskaitos vadovybei: Finansinių ataskaitų rengimas vadovybei.
 • Tarpinstitucinių ataskaitų pildymas: Europos Sąjungos vidaus prekybos ataskaitų pildymas.
 • GPAIS sistemos ataskaitų parengimas: Socialinio draudimo įmokų ataskaitų rengimas.
 • Atsakingas buhalterijos tvarkymas: Atsakingas buhalterijos dokumentų valdymas.
 • Asmeninių pajamų deklaracijų pildymas: Pagalbinės paslaugos asmeninėms pajamų deklaracijoms teikti.

Pirkimo ir pardavimo dokumentų parengimas ir registravimas yra esminis procesas, kuris apima visas veiklas nuo sandorio sudarymo iki jo oficialaus užregistavimo. Šis procesas apima:

 1. Dokumentų sudarymas: Kiekvieno pirkimo ar pardavimo sandorio metu yra sudaromi specifiniai dokumentai, tokie kaip pirkimo-pardavimo sutartys arba sąskaitos faktūros. Šie dokumentai detaliai nurodo sandorio sąlygas, kaip antai prekės ar paslaugos kiekis, kaina, mokėjimo sąlygos ir pristatymo laikas.
 2. Teisinis ir finansinis vertinimas: Prieš sudarant sandorį svarbu atidžiai įvertinti teisinę bei finansinę informaciją, kad būtų išvengta galimų rizikų ir konfliktų ateityje. Tai apima dokumentų autentiškumo ir teisėtumo patikrinimą.
 3. Mokesčių ir apskaitos reikalavimai: Užtikrinama, kad visi pirkimo ir pardavimo sandorių dokumentai atitiktų Lietuvos teisės aktų ir mokesčių reikalavimus. Tai apima tinkamų mokesčių apskaičiavimą ir jų teisingą atspindėjimą dokumentuose.
 4. Oficialus registravimas: Baigus dokumentų parengimą ir patvirtinimą, jie yra oficialiai registruojami atitinkamuose valstybiniuose arba įmonės vidaus registruose. Tai svarbu norint suteikti teisinį pripažinimą ir galimybę ginti sandorio teises bei pareigas.

Pirkimo ir pardavimo dokumentų kruopštus parengimas ir registravimas užtikrina, kad visi verslo sandoriai būtų atliekami pagal teisės aktus ir įmonės vidaus taisykles, taip užtikrinant skaidrią bei efektyvią verslo veiklą.

Kasinės aparato dokumentų parengimas ir registravimas yra procedūra, skirta kasos aparato operacijų tiksliai ir teisėtai užregistruoti bei dokumentuoti. Šis procesas apima šias veiklas:

 1. Dienos operacijų registravimas: Kasos aparatas naudojamas kasdienių pardavimų operacijų registravimui. Kiekvieną dieną registruojami visi gauti ir išduoti pinigai, įskaitant pardavimų sumas, grynaisiais arba kortelėmis atliktus mokėjimus.
 2. Kontrolė ir patikrinimas: Patikrinami kasos aparato sąrašai, kad būtų užtikrinta jų tikslumas ir atitiktis. Tai apima operacijų kronikos, kasos aparato žurnalo ir kitų kasos aparato dokumentų tikrinimą.
 3. Teisinis pripažinimas: Užtikrinama, kad visi kasos aparato dokumentai atitiktų Lietuvos teisės aktų reikalavimus. Tai apima mokesčių ir finansinių ataskaitų teisingą sudarymą bei pateikimą valstybiniams arba mokesčių inspektoriui.
 4. Registravimas ir saugojimas: Baigus kasos aparato operacijų dokumentų parengimą ir patvirtinimą, jie yra saugomi ir tvarkomi pagal įstatymų nustatytas tvarkas. Tai svarbu užtikrinti teisinį pripažinimą bei galimybę patikrinti kasos aparato veiklą audito metu arba mokesčių inspekcijos tikrinimuose.

Tikslus kasos aparato dokumentų parengimas ir registravimas yra būtinas norint užtikrinti skaidrią ir teisėtą pinigų srautą įmonėje bei atitikimą teisės aktams, taip išvengiant galimų baudų ar kitų teisinių pasekmių.

Banko dokumentų registravimas apima banko sąskaitų operacijų tikslų ir teisėtą registravimą bei suderinimą su įmonės finansiniais įrašais. Šis procesas apima šias veiklas:

 1. Operacijų registravimas: Registruojamos visos įmonės banko sąskaitų operacijos, įskaitant pajamas, išlaidas, pervedimus ir kitas finansines transakcijas.
 2. Suderinimas: Suderinamos įmonės finansinės ataskaitos su banko išrašais, siekiant užtikrinti, kad visos sąskaitos ir operacijos yra tiksliai atspindėtos ir suderintos.
 3. Kontrolė ir patikrinimas: Atliekamas banko sąskaitų ir finansinių įrašų patikrinimas, kad būtų užtikrinta jų tikslumas ir atitiktis.
 4. Teisinis pripažinimas: Užtikrinama, kad visi banko dokumentai atitiktų Lietuvos teisės aktų reikalavimus, ypač mokesčių ir finansinių ataskaitų teisingą sudarymą ir pateikimą valstybinėms institucijoms.
 5. Registravimas ir saugojimas: Baigus banko sąskaitų operacijų registravimą ir suderinimą, dokumentai yra saugomi ir tvarkomi pagal teisės aktų nustatytas tvarkas, užtikrinant teisinį pripažinimą bei galimybę audito ar mokesčių inspekcijos tikrinimų metu patikrinti įmonės finansinius įrašus.

Tikslus banko dokumentų registravimas yra būtinas norint užtikrinti skaidrią ir teisėtą finansinių operacijų vykdymą, bei atitikimą teisės aktams, taip užtikrinant finansinę kontrolę ir įmonės stabilumą.

Mokėjimų pavedimų parengimas apima mokėjimų nurodymų tikslų ir teisėtą rengimą bei valdymą. Šis procesas apima šias veiklas:

 1. Mokėjimų nurodymų rengimas: Sudaromi ir paruošiami mokėjimų nurodymai, kurie nurodo įmonės įsipareigojimus ir instrukcijas atlikti mokėjimus tiekėjams, darbuotojams ar kitoms šalims.
 2. Mokėjimų valdymas: Valdomi visi mokėjimų nurodymai, įskaitant jų teisingą vykdymą ir mokėjimo terminų laikymąsi.
 3. Kontrolė ir patikrinimas: Užtikrinamas mokėjimų nurodymų tikslumas ir atitiktis, patikrinant visus mokėjimo detalės ir sumas.
 4. Teisinis pripažinimas: Užtikrinama, kad visi mokėjimų nurodymai atitiktų Lietuvos teisės aktų reikalavimus, ypač mokesčių ir finansinių ataskaitų teisingą sudarymą ir pateikimą valstybinėms institucijoms.
 5. Registravimas ir saugojimas: Baigus mokėjimų nurodymų parengimą ir vykdymą, dokumentai yra saugomi ir tvarkomi pagal teisės aktų nustatytas tvarkas, užtikrinant teisinį pripažinimą bei galimybę patikrinti mokėjimų istoriją audito ar mokesčių inspekcijos tikrinimų metu.

Tikslus mokėjimų pavedimų parengimas ir valdymas yra būtinas norint užtikrinti sklandžią ir teisėtą pinigų srautą įmonėje bei atitikimą teisės aktams, taip užtikrinant finansinį kontrolę ir įmonės efektyvumą.

Skolų apskaita apima skolinimosi ir skolų valdymą įmonėje. Šis procesas apima šias veiklas:

 1. Skolinimosi procesas: Planuojamos ir sudaromos skolos su įmonės kreditoriais arba bankais, įskaitant paskolų sąlygų ir mokėjimo terminų nustatymą.
 2. Skolų valdymas: Valdomos esamos skolos, įskaitant jų periodinį mokėjimą ir likučių stebėjimą.
 3. Mokėjimų tvarkaraštis: Užtikrinama, kad visi mokėjimai būtų atliekami laiku ir pagal susitarimus su kreditoriais.
 4. Skolos apskaitos priežiūra: Stebimas skolų būklė, įskaitant likučius, palūkanas ir skolos sumą.
 5. Teisinis ir finansinis pripažinimas: Užtikrinama, kad visos skolos būtų tinkamai pripažintos ir nurodytos finansinėse ataskaitose, atitinkančiose Lietuvos teisės aktus.

Skolų apskaita svarbi norint efektyviai valdyti įmonės finansus, užtikrinti teisėtą skolų valdymą ir atitikimą finansinių įsipareigojimų tvarkaraščiams. Tai padeda išvengti baudų ir kitų teisinių problemų bei palaiko finansinį stabilumą įmonėje.

Avanso apskaita apima avansų valdymą ir jų tikslų bei teisėtą apskaitą įmonėje. Šis procesas apima šias veiklas:

 1. Avansų suteikimas: Planuojamas ir suteikiamas avansas darbuotojams ar partneriams pagal įmonės politiką ir poreikius.
 2. Avansų valdymas: Stebimas ir valdomas avansų naudojimas, įskaitant avansų panaudojimo tikslumo stebėjimą.
 3. Apskaitos tvarka: Užtikrinama, kad visi avansai būtų tinkamai užregistruoti ir pripažinti įmonės apskaitoje, įskaitant avansų paskirstymą į tinkamas sąskaitas.
 4. Kontrolė ir patikrinimas: Tikrinamas avansų naudojimas ir atitikimas avansų suteikimo sąlygoms ir taisyklėms.
 5. Teisinis pripažinimas: Užtikrinama, kad visos avansų operacijos atitiktų Lietuvos teisės aktų reikalavimus ir būtų tinkamai pripažintos finansinėse ataskaitose.

Avanso apskaita padeda efektyviai valdyti avansų naudojimą įmonėje, užtikrinti skaidrumą ir teisėtumą finansiniuose įrašuose bei įmonės finansinėse ataskaitose. Tai svarbu norint išvengti netikėtų finansinių nuostolių ir palaikyti sklandžią įmonės veiklą.

Nuolatinių turtų apskaita apima įmonės turto valdymą, apskaitą ir amortizaciją. Šis procesas apima šias veiklas:

 1. Turto apskaita: Registracija ir stebėjimas visų įmonės nuolatinių turtų, tokių kaip pastatai, įrenginiai, mašinos, įranga ir kt.
 2. Amortizacija: Apskaičiuojama ir taikoma turto amortizacija pagal galiojančius Lietuvos teisės aktus ir tarptautinius apskaitos standartus. Amortizacija tai sumažėjimas materialinių ilgalaikių turtų vertės dėl jų senėjimo, natūralaus naudojimosi ar prastos būklės.

Atlyginimų ir atostogų skaičiavimas ir registravimas apima darbo užmokesčio ir atostogų administravimo procesus įmonėje. Šis procesas apima šias veiklas:

 1. Darbo užmokesčio skaičiavimas: Apskaičiuojami ir skirstomi darbuotojų atlyginimai pagal jų darbo sutartis, darbo valandas ar kitus atlyginimo kriterijus.
 2. Atostogų skaičiavimas: Skaičiuojamos ir tvarkomos darbuotojų atostogos pagal įmonės ir teisės aktų nustatytus reikalavimus.
 3. Mokesčių ir įmokų skaičiavimas: Apskaičiuojami ir apmokami mokesčiai bei socialiniai draudimai, susiję su darbo užmokesčiu.
 4. Administravimas: Užtikrinama, kad visi atlyginimai būtų teisingai įrašyti ir paskirstyti įmonės apskaitos sistemose.
 5. Teisinis pripažinimas: Užtikrinama, kad visi atlyginimų ir atostogų administravimo procesai atitiktų Lietuvos teisės aktų reikalavimus bei darbo teisės normas.

Atlyginimų ir atostogų skaičiavimas bei registravimas yra svarbus norint užtikrinti teisingą darbo užmokesčio ir atostogų tvarkymą įmonėje, palaikant geras darbo santykių praktikas ir atitinkant teisines normas.

Mokesčių skaičiavimas ir registravimas apima įmonės mokesčių administravimo procesus, kurie apima šias veiklas:

 1. Mokesčių skaičiavimas: Apskaičiuojami visi mokesčiai, kurie privalo būti sumokėti valstybei pagal įmonės veiklos rezultatus ir galiojančius teisės aktus. Tai gali apimti pelno mokestį, PVM, socialinius mokesčius ir kt.
 2. Deklaravimas: Paruošiamos ir pateikiamos visos būtinos mokesčių deklaracijos ir ataskaitos į Lietuvos valstybinius organus, tokius kaip Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI).
 3. Kontrolė ir patikrinimas: Tikrinami mokesčių skaičiavimai ir deklaracijos, siekiant užtikrinti jų tikslumą ir atitiktį teisės aktams.
 4. Mokesčių strategijos planavimas: Konsultuojama dėl mokesčių strategijos ir galimybių optimizuoti mokesčių naštą, laikantis teisės aktų reikalavimų.
 5. Teisinis pripažinimas: Užtikrinama, kad visi mokesčių skaičiavimo ir deklaravimo procesai atitiktų Lietuvos teisės aktų reikalavimus bei būtų teisingai pripažinti finansinėse ataskaitose.

Mokesčių skaičiavimas ir registravimas yra svarbus įmonės veiklos dalis, užtikrinantis teisingą mokesčių mokėjimą ir atitinkamą deklaravimą, taip išvengiant teisinių problemų ir baudų bei palaikant gerą verslo reputaciją.

Parengiamų ir pateikiamų deklaracijų prie Valstybinės mokesčių inspekcijos apima procesą, kuriame rengiamos ir pateikiamos visos būtinos mokesčių ataskaitos į Lietuvos Valstybinę mokesčių inspekciją (VMI). Šis procesas apima šias veiklas:

 1. Deklaracijų parengimas: Paruošiamos visos būtinos mokesčių deklaracijos, kurios apima informaciją apie įmonės mokesčių mokėjimus, įplaukas ir kitus finansinius duomenis, reikalingus VMI.
 2. Deklaracijų pateikimas: Pateikiamos paruoštos mokesčių deklaracijos į VMI elektroniniu būdu arba kitomis nustatomis formomis, laikantis nustatytų terminų ir procedūrų.
 3. Kontrolė ir patikrinimas: Tikrinamos pateiktos deklaracijos, siekiant užtikrinti jų teisingumą, tiksliumą ir atitiktį teisės aktams bei VMI reikalavimams.
 4. Teisinis pripažinimas: Užtikrinama, kad visos parengiamos ir pateikiamos mokesčių ataskaitos atitiktų Lietuvos teisės aktų reikalavimus ir būtų teisingai pripažintos VMI.
 5. Konsultacijos ir strateginis planavimas: Suteikiamos konsultacijos ir planuojama mokesčių strategija, siekiant optimizuoti mokesčių naštą ir laikytis teisės aktų nustatytų reikalavimų.

Parengiamų ir pateikiamų deklaracijų prie Valstybinės mokesčių inspekcijos procesas yra svarbus norint užtikrinti teisingą mokesčių deklaravimą, mokesčių mokėjimų skaidrumą ir atitikimą teisės aktams, taip palaikant gerą finansinę kontrolę ir įmonės reputaciją.

Personalo apskaita apima darbo sutarčių ir personalo dokumentų parengimą bei tvarkymą įmonėje. Šis procesas apima šias veiklas:

 1. Darbo sutarčių sudarymas: Parengiamos darbo sutartys su įmonės darbuotojais, kuriuose nustatomos darbo sąlygos, atlyginimas, darbo laikas ir kitos svarbios sąlygos.
 2. Personalinių duomenų tvarkymas: Rūpinamasi, kad visi darbuotojų asmeniniai duomenys būtų tvarkomi laikantis duomenų apsaugos ir privatumo teisės aktų reikalavimų.
 3. Darbo teisinių dokumentų parengimas: Paruošiami ir tvarkomi visi kiti susiję darbo dokumentai, tokie kaip darbo įsakymai, pašalpos mokėjimai, atostogų prašymai ir kt.
 4. Administravimas: Užtikrinama, kad visi personalo dokumentai būtų teisingai užregistruoti ir saugomi įmonės personalo apskaitos sistemose.
 5. Teisinis pripažinimas: Užtikrinama, kad visi parengiami ir tvarkomi personalo dokumentai atitiktų Lietuvos teisės aktų reikalavimus ir būtų teisingai pripažinti įmonės administravimo procesuose.

Personalo apskaita yra svarbi norint užtikrinti teisėtą ir skaidrų darbo santykių valdymą įmonėje bei atitikimą teisės aktams, taip palaikant gerą darbo santykių praktiką ir darbuotojų pasitikėjimą įmonės vadovybe.

Metinių finansinių ataskaitų parengimas yra procesas, kurio metu sudaromos ir pateikiamos visos būtinos finansinės ataskaitos apie įmonės veiklą per metus. Šis procesas apima šias veiklas:

 1. Finansinių ataskaitų sudarymas: Parengiamos pagrindinės finansinės ataskaitos, tokios kaip finansinė padėties ataskaita, pelno ir nuostolių ataskaita, pinigų srautų ataskaita.
 2. Auditavimas ir tikrinimas: Atliekamas ataskaitų auditavimas arba jų tikrinimas, siekiant užtikrinti jų tikslumą, patikimumą ir teisėtumą.
 3. Deklaravimas ir pateikimas: Paruoštos finansinės ataskaitos yra deklaruojamos ir pateikiamos į Lietuvos valstybinius organus, pavyzdžiui, į Valstybinę mokesčių inspekciją arba kitas atitinkamas institucijas.
 4. Analizė ir interpretacija: Ataskaitų analizė ir interpretacija, siekiant giliau suprasti įmonės finansinę būklę, jos veiklos rezultatus ir ateities prognozes.
 5. Teisinis pripažinimas: Užtikrinama, kad visi parengiami ir pateikiami metiniai finansiniai ataskaitų procesai atitiktų Lietuvos teisės aktų reikalavimus bei tarptautinius finansinių ataskaitų standartus.

Metinių finansinių ataskaitų parengimas yra svarbus įmonės veiklos dalis, užtikrinantis skaidrų ir teisingą finansinių rezultatų atspindėjimą bei atitikimą teisės aktams, taip pat palaikant gerą verslo reputaciją ir skatinant investuotojų pasitikėjimą.

Kliento interesų atstovavimas audito metu yra procesas, kurio metu įmonės atstovas užtikrina, kad kliento interesai ir teisėtos teisinės teisės būtų atstovaujamos ir ginamos audito metu. Šis procesas apima šias veiklas:

 1. Auditavimo procesas: Užtikrinama, kad auditoriai atlieka savo darbą profesionaliai ir laikosi tarptautinių audito standartų bei teisės aktų reikalavimų.
 2. Informacijos pateikimas auditoriams: Teikiama reikalinga informacija ir dokumentai auditoriams, siekiant užtikrinti skaidrumą ir objektyvumą audito procese.
 3. Kliento atstovavimas: Atstovaujama kliento interesams ir teisinėms teisėms, pavyzdžiui, užtikrinant, kad audito procesas būtų atliekamas pagal nustatytas procedūras ir teisės aktus.
 4. Komunikacija su audito komanda: Bendraujama su auditoriais, atsakant į jų klausimus ir suteikiant reikiamą pagalbą bei palaikymą.
 5. Teisinis pripažinimas: Užtikrinama, kad visi kliento atstovavimo audito metu veiksmai atitiktų teisės aktų reikalavimus ir būtų teisingai dokumentuoti bei pripažinti.

Kliento interesų atstovavimas audito metu yra svarbus procesas, kuris padeda užtikrinti audito objektyvumą, kliento duomenų ir informacijos saugumą bei teisėtų teisių apsaugą. Tai taip pat padeda sumažinti riziką ir užtikrinti, kad įmonė veiktų pagal aukštus etikos ir audito standartus.

Konsultacijos klientui dėl finansinių klausimų yra paslauga, kurios metu teikiama profesionali pagalba ir patarimai klientui finansinių klausimų sprendime. Ši paslauga apima šias veiklas:

 1. Finansinių strategijų kūrimas: Bendraujama su klientu siekiant sukurti arba tobulinti įmonės finansinius planus ir strategijas.
 2. Investicijų planavimas: Suteikiamos rekomendacijos ir patarimai dėl investicijų, portfelio diversifikavimo ir rizikos valdymo.
 3. Mokesčių optimizavimas: Konsultuojama dėl mokesčių strategijos, siekiant efektyviau valdyti mokesčių naštą ir naudotis teisėtais mokesčių lengvatų galimybėmis.
 4. Finansinių ataskaitų interpretavimas: Teikiama pagalba suprantant įmonės finansinių ataskaitų reikšmes, rodiklius ir tendencijas.
 5. Bendravimas su finansų institucijomis: Padedama komunikuoti su bankais, finansų institucijomis ar kitomis finansinėmis organizacijomis.
 6. Poreikių analizė ir planavimas: Atliekama kliento finansinės padėties analizė ir planavimas, siekiant pasiūlyti individualius ir tinkamus sprendimus.

Konsultacijos dėl finansinių klausimų padeda klientui geriau suprasti savo finansinius poreikius, planuoti ateitį ir priimti gerai pagrįstus finansinius sprendimus, taip siekiant ilgalaikio finansinio stabilumo ir sėkmės.

Ataskaitos vadovybei apima procesą, kurio metu rengiamos ir pateikiamos finansinės ataskaitos vadovybei, kad būtų galima įvertinti įmonės finansinę būklę ir veiklos rezultatus. Šis procesas apima šias veiklas:

 1. Finansinių ataskaitų sudarymas: Parengiamos pagrindinės finansinės ataskaitos, tokių kaip pelno ir nuostolių ataskaita, finansinė padėties ataskaita, pinigų srautų ataskaita ir kt.
 2. Analizė ir interpretacija: Ataskaitos analizuojamos ir interpretuojamos, siekiant suteikti vadovams aiškų supratimą apie įmonės finansinę padėtį, veiklos rezultatus, pelningumą ir kitus svarbius rodiklius.
 3. Verslo rezultatų vertinimas: Vertinami verslo rezultatai ir svarstomos galimybės ateities strategijoms ir sprendimams, remiantis finansinėmis ataskaitomis.
 4. Rekomendacijos ir strateginis planavimas: Remiantis analize, teikiamos rekomendacijos ir siūlomi strateginiai planai, kurie gali pagerinti įmonės finansinę būklę ir veiklos efektyvumą.
 5. Pranešimai ir pateikimas: Ataskaitos pateikiamos vadovybei atitinkamu laiku ir formatu, kad būtų užtikrinta efektyvi vadovų informavimo ir sprendimų priėmimo procesas.

Ataskaitos vadovybei yra svarbus įrankis, padedantis vadovams priimti informuotus sprendimus, valdyti resursus ir formuoti ilgalaikę įmonės strategiją, remiantis tiksliais ir aktualiais finansiniais duomenimis.

GPAIS sistemos ataskaitų parengimas yra procesas, kurio metu rengiamos ir pateikiamos socialinio draudimo įmokų ataskaitos Lietuvoje. Šios ataskaitos yra dalis valstybinės socialinio draudimo sistemos ir apima šias veiklas:

 1. Duomenų surinkimas: Ruošiami reikalingi duomenys apie darbuotojų pajamas ir įmonės sumokėtas socialinio draudimo įmokas.
 2. Ataskaitų sudarymas: Parengiamos oficialios GPAIS sistemos ataskaitos, kurios apibrėžia įmonės sumokėtas socialinio draudimo įmokas, jų paskirstymą pagal skirtingus draudimo rūšis ir kitus svarbius finansinius rodiklius.
 3. Pateikimas į valstybinius organus: Ataskaitos yra teikiamos į Valstybinės socialinio draudimo ir sveikatos draudimo tarnybos (SODRA) elektroniniu būdu, laikantis nustatytų terminų.
 4. Kontrolė ir patvirtinimas: Užtikrinama, kad parengtos ataskaitos atitiktų teisės aktų reikalavimus ir būtų teisingai pateiktos SODRA sistemai.
 5. Teisinis pripažinimas: Užtikrinama, kad visi GPAIS sistemos ataskaitų parengimo veiksmai atitiktų Lietuvos teisės aktus ir būtų teisingai pripažinti kaip oficialūs dokumentai.

GPAIS sistemos ataskaitų parengimas yra svarbus įmonės procesas, kuris užtikrina teisingą ir laiku sumokamas socialinio draudimo įmokas bei palaiko teisėtą bendradarbiavimą su valstybinėmis institucijomis.

Atsakingas buhalterijos dokumentų valdymas apima atsakomybę už buhalterinę dokumentaciją ir jos tvarkymą įmonėje. Šis procesas apima šias veiklas:

 1. Dokumentų surinkimas ir registravimas: Ruošiami ir tvarkomi visi įmonės finansiniai dokumentai, įskaitant pardavimo sąskaitas, pirkimo kvitus, banko išrašus ir kt.
 2. Dokumentų saugojimas: Užtikrinama, kad visi buhalteriniai dokumentai būtų saugomi saugioje vietoje ir laikomi laikantis teisės aktų reikalavimų.
 3. Dokumentų organizavimas ir archyvavimas: Organizuojami ir archyvuojami senieji buhalteriniai dokumentai, kad būtų galima lengvai rasti reikiamą informaciją ir laikantis duomenų saugumo politikos.
 4. Audito paruošimas: Užtikrinama, kad visi buhalteriniai dokumentai būtų pasirengę auditorių tikrinimui ir auditui, laikantis tarptautinių audito standartų.
 5. Teisinis pripažinimas: Užtikrinama, kad visi buhalteriniai dokumentų valdymo procesai atitiktų Lietuvos teisės aktų reikalavimus ir būtų teisingai pripažinti finansinėse ataskaitose.

Atsakingas buhalterijos dokumentų valdymas yra svarbi dalis įmonės veiklos, užtikrinanti skaidrumą, teisėtumą ir efektyvų finansinių operacijų valdymą, taip palaikant gerą finansinę kontrolę ir mažinant riziką.

Asmeninių pajamų deklaracijų pildymas apima teikiamas pagalbines paslaugas asmenims, kurie turi rengti ir pateikti savo metines pajamų deklaracijas. Šis procesas apima šias veiklas:

 1. Dokumentų rinkimas: Surenkami visi reikalingi dokumentai, kurie yra būtini asmeninės pajamų deklaracijos pildymui, įskaitant pajamų kvitus, banko išrašus, investicijų pajamų deklaracijas ir kt.
 2. Deklaracijos sudarymas: Parengiama oficiali asmeninės pajamų deklaracija, kurioje detalizuojamos gautos pajamos, taip pat taikomos mokesčių lengvatos ir atskaičiamos išlaidos.
 3. Pateikimas į Valstybinę mokesčių inspekciją: Pateikiamos parengtos asmeninės pajamų deklaracijos į VMI elektroniniu būdu ar kitomis nustatomis formomis, laikantis nustatytų terminų.
 4. Konsultacijos ir pagalba: Teikiamos konsultacijos dėl mokesčių lengvatų, deklaracijos pildymo procedūrų ir kitų susijusių klausimų.
 5. Teisinis pripažinimas: Užtikrinama, kad visi pateikti dokumentai ir deklaracijos atitiktų Lietuvos teisės aktų reikalavimus ir būtų teisingai pripažinti kaip oficialūs mokesčių deklaravimo dokumentai.

Asmeninių pajamų deklaracijų pildymas yra svarbus procesas, užtikrinantis, kad asmenys teisingai deklaruotų savo pajamas, išlaikytų mokesčių teisėtumą ir galėtų pasinaudoti galimomis mokesčių lengvatomis, prisidedant prie skaidrumo ir teisės aktų laikymosi.

Buhalterinė apskaita yra kritiškai svarbus bet kurios organizacijos veiklos aspektas, nes ji užtikrina, kad finansiniai duomenys būtų tikslūs, išsamūs ir laiku pateikiami. Tai leidžia verslo savininkams, vadovams ir kitoms suinteresuotoms šalims priimti informuotus sprendimus, pagrįstus patikimais duomenimis. Šis straipsnis apžvelgs buhalterinės apskaitos esmę, jos principus, procesus, svarbą ir įtaką verslo veiklai.

Buhalterinės Apskaitos Esmė

Buhalterinė apskaita yra procesas, kuriame registruojami, klasifikuojami ir apibendrinami finansiniai duomenys, susiję su verslo veikla. Ji apima įvairias operacijas, tokias kaip pajamų ir išlaidų registravimas, turto ir įsipareigojimų valdymas, bei finansinių ataskaitų rengimas. Šie procesai yra būtini, siekiant užtikrinti finansinį skaidrumą ir atsakomybę.

Klientų atsiliepimai

UAB „Urbanistiniai projektai“

Tą dieną, kai pradėjome bendradarbiauti su UAB „Finsauga“, dingo galvos skausmas, susijęs su buhalteriniais klausimais. Per visą šį laikotarpį (>3 metai) įmonės buhalterinės ataskaitos atrodo nepriekaištingai, esame visada informuojami apie naujausius įstatymų pakeitimus, galinčius įtakoti mūsų įmonės veiklą, ramiai galime orientuotis į įmonės plėtrą, žinodami, kad buhalterija patikimose rankose. UAB „Finsauga“ – kompetentingų specialistų komandą,

UAB „Urbanistiniai projektai“

Edgaras Art

Sveiki. Bendradarbiaujame su UAB „Finsauga“ jau daugiau nei 4 metus. Į visus klausimus susijusius su buhalterinėmis paslaugomis (o kartais ir ne tik) visuomet sulaukdavau išsamių paaiškinimų kaip reikia viską atlikti vienu ar kitu atveju, kad neliktų visokių nesusipratimų ar dviprasmybių. Visi klausimai visuomet sprendžiami itin operatyviai. Rekomenduoju šios įmonės siūlomas paslaugas visiems dvejojantiems kieno paslaugomis

Edgaras Art

Sandra Katavičienė

Tik geriausi atsiliepimai apie “Finsauga” įmonę! Nuo pat pirmų verslo sukūrimo žingsniu yra su mumis ir štai jau metus tęsiame profesionalų bendradarbiavimą. Visas paslaugas atlieka laiku ir be priekaištų, iškilus klausimams konsultaciją suteikia praktiškai iš karto, kas labai svarbu koordinuojant savo laiką. Kainos ir paslaugų kokybės santykis tikrai puikus, tad drąsiai rekomenduoju visiems ieškantiems patikimo

Sandra Katavičienė

Aurelija Goreliene

Dirbdami su UAB „Finsauga“ gauname aukštos kokybės apskaitos paslaugas ir konsultacijas. Be to, visuomet gauname atsakymus į dominančius klausimas per trumpiausią įmanomą laiką. Tikri savo srities profesionalai!

Aurelija Goreliene

GNSB ,,Ringelio namai“

Noriu pasidžiaugti ir padėkoti UAB ,,Finsauga“ už visuomet suteikiamas laiku ir profesionalias buhalterines paslaugas. Šios įmonės darbuotojai tikrai išmano ir geba atlikti savo darbą, o svarbiausia, kad visuomet į visus klausimus atsako mandagiai ir pagarbiai. Ačiū jums ir toliau tokiu puikiu tempu į priekį.

GNSB ,,Ringelio namai“

Ramunė Mikalauskienė

Jau kelis metus naudojuosi FINSAUGA paslaugomis ir esu labai patenkinta savo pasirinkimu. Visada laiku ir kokybiškai atliekama paslauga, visada gaunu išsamius paaiškinimus ir pagalbą, prireikus net ir po darbo valandų. Kiekvienai įmonei, ar individualiai dirbantiems visada rekomenduoju rinktis FINSAUGA buhalterines paslaugas!

Ramunė Mikalauskienė

Robertas Galiūnas

Finsauga įmonė kuria galima pasitikėti. Buhalterijos srityje yra tikri specialistai, kurių patarimai padės lengvai ir greitai išspręsti su buhalterija iškilusiomis problemomis. Visada maloniai bendradarbiauja ir dalinasi patarimais. Supažindina su naujausiomis buhalterijos aktualijomis, laiku atlieka savo darbus.

Robertas Galiūnas

Viktorija

Tik geriausi atsiliepimai ! Ši komanda ne tik tvarko mūsų buhalteriją, bet įsigilina į situaciją, pataria ir rekomenduoja.

Viktorija

Diana Aleksandrova

Labai konkrečiai, aiškiai, profesionaliai! Būtent tai, ko mums reikėjo. Rekomenduojame!

Diana Aleksandrova

Estera Petreikytė

Į “Finsauga” kreipiuosi neturėdama jokio suvokimo apie finansus. Nežinojau nei nuo ko pradėti, nei kuria kryptimi judėti. Tačiau ši įmonė atsakė ir iki pat šiol atsako į visus mano klausimus. Sudėliojo man planą nuo A iki Z ir labai sėkmingai padeda tą planą įgyvendinti. Esu labai laiminga, kad išsirinkau būtent.

Estera Petreikytė

Domina nemokama konsultacija

  Leiskite savo verslui augti, patikėkite buhalterinės apskaitos reikalus mums.